birouavocati.ro-NCPCRenuntarea la mostenire este vazuta ca fiind acel act juridic unilateral, expres, solemn si indivizibil prin care succesibilul declara, in mod categoric si precis acest lucru .Decizia nu trebuie motivata.

Forma renuntarii

(1) Renuntarea la mostenire nu se presupune, cu exceptia cazurilor prevazute la Art. 1112 si Art. 1113 alin. (2).

(2) Declaratia de renuntare se face in forma autentica la orice notar public sau, dupa caz, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, in conditiile si limitele prevazute de lege.

(3) Pentru informarea tertilor, declaratia de renuntare se va inscrie, pe cheltuiala renuntatorului, in registrul national notarial, tinut in format electronic, potrivit legii.

Efectele renuntarii

(1) Succesibilul care renunta este considerat ca nu a fost niciodata mostenitor.

(2) Partea renuntatorului profita mostenitorilor pe care i-ar fi inlaturat de la mostenire sau celor a caror parte ar fi diminuat-o daca ar fi acceptat mostenirea.

Renuntarea frauduloasa

(1) Creditorii succesibilului care a renuntat la mostenire in frauda lor pot cere instantei revocarea renuntarii in ceea ce ii priveste, insa numai in termen de 3 luni de la data la care au cunoscut renuntarea.

(2) Admiterea actiunii in revocare produce efectele acceptarii mostenirii de catre succesibilul debitor numai in privinta creditorului reclamant si in limita creantei acestuia.

Revocarea renuntarii

(1) In tot cursul termenului de optiune, renuntatorul poate revoca renuntarea, daca mostenirea nu a fost deja acceptata de alti succesibili care au vocatie la partea care i-ar reveni, dispozitiile Art. 1120 aplicandu-se in mod corespunzator.

(2) Revocarea renuntarii valoreaza acceptare, bunurile mostenirii fiind preluate in starea in care se gasesc si sub rezerva drepturilor dobandite de terti asupra acelor bunuri.

Termenul de prescriptie

Dreptul la actiunea in anularea acceptarii sau renuntarii se prescrie in termen de 6 luni, calculat in caz de violenta de la incetarea acesteia, iar in celelalte cazuri din momentul in care titularul dreptului la actiune a cunoscut cauza de nulitate relativa.

Contactati-ne pentru orice problema juridica atat pentru consultanta juridica cat si pentru reprezentare.

1 Comentarii

Comenteaza