birouavocati.ro-accesiunea-imobiliara-artificialaDobandirea dreptului de proprietate prin accesiune

Prin accesiune, proprietarul unui bun devine proprietarul a tot ce se alipeste cu bunul ori se incorporeaza in acesta, daca legea nu prevede altfel.

Formele accesiunii

Accesiunea este naturala, cand unirea sau incorporarea este urmarea unui eveniment natural, ori artificiala, cand rezulta din fapta proprietarului ori a unei alte persoane.

  • Accesiunea imobiliara artificiala

Dobandirea lucrarii de catre proprietarul imobilului

(1) Constructiile, plantatiile si orice alte lucrari efectuate asupra unui imobil, denumite in continuare lucrari, revin proprietarului acelui imobil daca prin lege sau act juridic nu se prevede altfel.

(2) Dreptul de proprietate asupra lucrarii se naste in favoarea proprietarului imobilului din momentul inceperii lucrarii, pe masura realizarii ei, daca prin lege sau act juridic nu se prevede altfel.

Categoriile de lucrari

(1) Lucrarile pot fi autonome sau adaugate, cu caracter durabil sau provizoriu.

(2) Lucrarile autonome sunt constructiile, plantatiile si orice alte lucrari cu caracter de sine statator realizate asupra unui imobil.

(3) Lucrarile adaugate nu au caracter de sine statator. Ele pot fi:

a) necesare, atunci cand in lipsa acestora imobilul ar pieri sau s-ar deteriora;

b) utile, atunci cand sporesc valoarea economica a imobilului;

c) voluptuare, atunci cand sunt facute pentru simpla placere a celui care le-a realizat, fara a spori valoarea economica a imobilului.

Prezumtiile in favoarea proprietarului imobilului

(1) Orice lucrare este prezumata a fi facuta de proprietarul imobilului, cu cheltuiala sa si ca este a lui, pana la proba contrara.

(2) Proba contrara se poate face cand s-a constituit un drept de superficie, cand proprietarul imobilului nu si-a intabulat dreptul de proprietate asupra lucrarii noi sau in alte cazuri prevazute de lege.

Pentru informatii, consultanta si reprezentare privind accesiunea imobiliara artificiala ca stam la dispozie prin avocatul specializat in drept civil pentru ca solutia pe care o vom obtine sa fie cea mai favorabila.

1 Comentarii

Comenteaza