birouavocati.ro-infiintarea-si-inregistrarea-persoanei-juridiceMai jos gasiti prevederile legale  referitoare la infiintarea si inregistrarea persoanei juridice. Aceste operatiuni este recomandat sa fie realizare sub indrumarea unui avocat.

Modurile de infiintare

Persoana juridica se infiinteaza:

a) prin actul de infiintare al organului competent, in cazul autoritatilor si al institutiilor publice, al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si al operatorilor economici care se constituie de catre stat sau de catre unitatile administrativ-teritoriale. In toate cazurile, actul de infiintare trebuie sa prevada in mod expres daca autoritatea publica sau institutia publica este persoana juridica;

b) prin actul de infiintare al celor care o constituie, autorizat, in conditiile legii;

c) in orice alt mod prevazut de lege.

Daca prin lege nu se dispune altfel, prin act de infiintare se intelege actul de constituire a persoanei juridice si, dupa caz, statutul acesteia.

Durata persoanei juridice

Persoana juridica se infiinteaza pe durata nedeterminata daca prin lege, actul de constituire sau statut nu se prevede altfel.

Inregistrarea persoanei juridice

(1)Persoanele juridice sunt supuse inregistrarii, daca legile care le sunt aplicabile prevad aceasta inregistrare.

(2) Prin inregistrare se intelege inscrierea, inmatricularea sau, dupa caz, orice alta formalitate de publicitate prevazuta de lege, facuta in scopul dobandirii personalitatii juridice sau al luarii in evidenta a persoanelor juridice legal infiintate, dupa caz.

(3) Inregistrarea se face la cerere sau, in cazurile anume prevazute de lege, din oficiu.

Obligatia de verificare a documentelor publicate

Persoana juridica este obligata sa verifice identitatea dintre textul actului constitutiv sau al statutului si textul depus la registrul public si cel aparut intr-o publicatie oficiala. In caz de neconcordanta, tertii pot opune persoanei juridice oricare dintre aceste texte, in afara de cazul in care se face dovada ca ei cunosteau textul depus la registru.

Lipsa inregistrarii

(1) Daca inregistrarea persoanei juridice are caracter constitutiv, persoana juridica nu se considera legal infiintata, cat timp inregistrarea nu a fost efectuata.

(2) Daca insa inregistrarea este ceruta numai pentru opozabilitate fata de terti, actele sau faptele juridice facute in numele sau in contul persoanei juridice, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevazuta in acest scop de lege, nu pot fi opuse tertilor, in afara de cazul in care se face dovada ca acestia cunosteau ca publicitatea nu a fost indeplinita.

Raspunderea pentru neefectuarea formalitatilor de inregistrare

Fondatorii, reprezentantii persoanei juridice supuse inregistrarii, precum si primii membri ai organelor de conducere, de administrare si de control ale acesteia raspund nelimitat si solidar pentru prejudiciul cauzat prin neindeplinirea formalitatilor de inregistrare a persoanei juridice, daca aceste formalitati trebuia sa fie cerute de aceste persoane.

Inregistrarea modificarilor aduse actului de infiintare

Dispozitiile capitotlului  „Inregistrarea persoanei juridice” sunt aplicabile si in cazul inregistrarii modificarilor aduse actului de infiintare a persoanei juridice realizate cu respectarea conditiilor prevazute de lege sau de actul de infiintare a acesteia,dupa caz.

Contactati-ne pentru infiintari societati comerciale precum si pentru orice operatiune la Registrul Comertului sau pentru consultanta prealabila.

Comenteaza