birouavocati.ro-persoana-juridicaPersoana juridica este o organizatie cu patrimoniu propriu si administratie de sine statatoare, care se bucura de capacitatea de a avea drepturi si obligatii.

Elementele constitutive

Orice persoana juridica trebuie sa aiba o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anumit scop licit si moral, in acord cu interesul general.

Calitatea de persoana juridica

Sunt persoane juridice entitatile prevazute de lege, precum si orice alte organizatii legal infiintate care, desi nu sunt declarate de lege persoane juridice, indeplinesc toate conditiile prevazute mai sus.

Categorii de persoane juridice

Persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat.

Persoana juridica de drept privat

Persoanele juridice de drept privat se pot constitui, in mod liber, intruna din formele prevazute de lege.

Persoana juridica de drept public

(1)Persoanele juridice de drept public se infiinteaza prin lege.

(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), in cazurile anume prevazute de lege, persoanele juridice de drept public se pot infiinta prin acte ale autoritatilor administratiei publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevazute de lege.

Regimul juridic aplicabil

Persoanele juridice legal infiintate se supun dispozitiilor aplicabile categoriei din care fac parte, precum si celor cuprinse in prezentul cod, daca prin lege nu se prevede altfel.

Efectele personalitatii juridice

(1) Persoana juridica participa in nume propriu la circuitul civil si raspunde pentru obligatiile asumate cu bunurile proprii, afara de cazul in care prin lege s-ar dispune altfel.

(2) Nimeni nu poate invoca impotriva unei persoane de buna-credinta calitatea de subiect de drept a unei persoane juridice, daca prin aceasta se urmareste ascunderea unei fraude, a unui abuz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii publice.

Pentru consultanta puteti contacta avocatul nostru specializat .

 

1 Comentarii

Comenteaza