Este recomandabil sa aveti opinia unui avocat atunci cand semnati un contract pentru a evita situatiile neplacute pe care le poate genera semnarea unui contract fara sa intelegeti exect prevederile si forma contractului.

birouavocati.ro-contractul-individual-de-muncaFormele de exprimare a consimtamantului

Vointa de a contracta poate fi exprimata verbal sau in scris.

Vointa poate fi manifestata si printr-un comportament care, potrivit legii, conventiei partilor, practicilor statornicite intre acestea sau uzantelor, nu lasa nicio indoiala asupra intentiei de a produce efectele juridice corespunzatoare.

Forma scrisa

Inscrisul care constata incheierea contractului poate fi sub semnatura privata sau autentic, avand forta probanta prevazuta de lege.

Sanctiune

Este lovit de nulitate absoluta contractul incheiat in lipsa formei pe care, in chip neindoielnic, legea o cere pentru incheierea sa valabila.

Daca partile s-au invoit ca un contract sa fie incheiat intr-o anumita forma, pe care legea nu o cere, contractul se socoteste valabil chiar daca forma nu a fost respectata.

Modificarea contractului

Daca prin lege nu se prevede altfel, orice modificare a contractului este supusa conditiilor de forma cerute de lege pentru incheierea sa.

Forma ceruta pentru inscrierea in cartea funciara

In afara altor cazuri prevazute de lege, trebuie sa fie incheiate prin inscris autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute, conventiile care stramuta sau constituie drepturi reale care urmeaza a fi inscrise in cartea funciara.

Forma contractelor electronice

Contractele care se incheie prin mijloace electronice sunt supuse conditiilor de forma prevazute de legea speciala.

Va stam la dispozitie cu consultanta in vederea semanrii oricarui tip de contract  pentru a putea evita neplacerile ulterioare care pot genera probleme destul de mari.

Comenteaza