birouavocati.ro-contractul-individual-de-munca

Va oferim notiuni despre contracte si categorii de contracte reglemenatate de legisalatia romana prin Codul Civil. In perioada urmatoare vom detalia informatiile pentru fiecare categorie de contracte. Este recomandabil sa aveti opinia unui avocat atunci cand semnati un contract pentru a evita situatiile neplacute pe care le poate genera semnarea unui contract fara sa intelegeti exect clauzele.

Noţiune
Contractul este acordul de vointa dintre doua sau mai multe persoane cu intentia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.
Regulile aplicabile contractelor
Toate contractele se supun regulilor generale din prezentul capitol.
Regulile particulare privitoare la anumite contracte sunt prevazute in prezentul cod sau in legi speciale.
Regulile aplicabile contractelor nenumite
Contractelor nereglementate de lege li se aplica prevederile prezentului capitol, iar daca acestea nu sunt indestulatoare, regulile speciale privitoare la contractul cu care se aseamana cel mai mult.
Libertatea de a contracta
Parţile sunt libere sa incheie orice contracte şi sa determine conţinutul acestora, in limitele impuse de lege, de ordinea publica şi de bunele moravuri.
Buna-credinţa
Partile trebuie sa actioneze cu buna-credinta atat la negocierea si incheierea contractului, cat si pe tot timpul executarii sale. Ele nu pot inlatura sau limita aceasta obligatie.
Diferite categorii de contracte
Contractul sinalagmatic şi contractul unilateral
Contractul este sinalagmatic atunci cand obligaţiile nascute din acesta sunt reciproce şi interdependente. in caz contrar, contractul este unilateral chiar daca executarea lui presupune obligatii in sarcina ambelor parti.
Contractul cu titlu oneros şi contractul cu titlu gratuit
Contractul prin care fiecare parte urmareste sa işi procure un avantaj in schimbul obligaţiilor asumate este cu titlu oneros.
Contractul prin care una dintre parti urmareşte sa procure celeilalte parti un beneficiu, fara a obţine in schimb vreun avantaj, este cu titlu gratuit.
Contractul comutativ şi contractul aleatoriu
Este comutativ contractul in care, la momentul incheierii sale, existenţa drepturilor şi obligaţiilor parţilor este certa, iar intinderea acestora este determinata sau determinabila.
Este aleatoriu contractul care, prin natura lui sau prin voinţa parţilor, ofera cel puţin uneia dintre parţi şansa unui caştig şi o expune totodata la riscul unei pierderi, ce depind de un eveniment viitor şi incert.
Contractul consensual, solemn sau real
Contractul poate fi consensual, solemn sau real.
Contractul este consensual atunci cand se formeaza prin simplul acord de vointa al partilor.
Contractul este solemn atunci cand validitatea sa este supusa indeplinirii unor formalitaţi prevazute de lege.
Contractul este real atunci cand, pentru validitatea sa, este necesara remiterea bunului.
Contractul de adeziune
Contractul este de adeziune atunci cand clauzele sale esentiale sunt impuse ori sunt redactate de una dintre parti, pentru aceasta sau ca urmare a instructiunilor sale, cealalta parte neavand decat sa le accepte ca atare.
Contractul-cadru
Contractul-cadru este acordul prin care partile convin sa negocieze, sa incheie sau sa mentina raporturi contractuale ale caror elemente esentiale sunt determinate de acesta.
Modalitatea de executare a contractului-cadru, in special termenul şi volumul prestatiilor, precum si, daca este cazul, pretul acestora sunt precizate prin conventii ulterioare.
Contractul incheiat cu consumatorii
Contractul incheiat cu consumatorii este supus legilor speciale si, in completare, dispoziţiilor prezentului cod.

Va stam la dispozitie cu consultanta in vederea semanrii oricarui tip de contract  pentru a putea evita neplacerile ulterioare care pot genera probleme destul de mari.

Comenteaza