birouavocati.ro-NCPPContractul de mandat se incheie intre partea, numita mandatar, care se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte parti, numita mandant.

Acesta poate fi incheiata in forma scrisa autentica, sub semnatura privata sau verbala.

Daca partile nu au specificat un termen acesta inceteaza in 3 ani de la incheierea lui. Mandatul general mandateaza pe mandatar sa efectueze numai operatiuni de conservare si de administrare.

Mandatul cu titlu gratuit sau cu titlu oneros

(a) Mandatul este cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. Mandatul dintre doua persoane fizice se prezuma a fi cu titlu gratuit. Cu toate acestea, mandatul dat pentru acte de exercitare a unei activitati profesionale se prezuma a fi cu titlu oneros.

(b) Daca mandatul este cu titlu oneros, iar remuneratia mandatarului nu este determinata prin contract, aceasta se va stabili potrivit legii, uzantelor ori, in lipsa, dupa valoarea serviciilor prestate.

(c) Dreptul la actiunea pentru stabilirea cuantumului remuneratiei se prescrie odata cu dreptul la actiunea pentru plata acesteia.

Felurile mandatului

Mandatul este cu sau fara reprezentare.  Le vom detalia separat in postarile viitoare .

Puterea de reprezentare

(a) Daca din imprejurari nu rezulta altfel, mandatarul il reprezinta pe mandant la incheierea actelor pentru care a fost imputernicit.

(b) Imputernicirea pentru reprezentare sau, daca este cazul, inscrisul care o constata se numeste procura.

(c) Dispozitiile referitoare la reprezentarea in contracte se aplica in mod corespunzator.

Pentru orice informatii despre contracte va stam la dispozitie cu consultanta juridica si eventual reprezrezentare. Avocatul nostru specializat o sa va furnizeze opinia juridica  cat mai curand posibil.

1 Comentarii
  • Posted by iuliadt 1 noiembrie 2015 at 22:07

    Sunt multe situatii cotidiene in care se aplica contractul de mandat, si nu intotdeauna partile cunosc drepturile si obligatiile care le revin, cu atat mai putin - cred - efectele incheierii unui astfel de contract. Spre exemplu, in cazul descris aici: http://coaching.progsquad.ro/intamplari-de-zi-cu-zi/item/14-libertatea-de-a-alege

    Reply

Comenteaza