Dreptul de uz. Uzul este dreptul unei persoane dea folosi lucrul altuia si de a-i culege fructele naturale si industriale numai pentru nevoile proprii si ale familiei sale.
Dreptul de abitatie. Titularul dreptului de abitatie are dreptul de a locui in locuinta nudului proprietar impreuna cu sotul si copiii sai, chiar daca nu a fost casatorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitatia, precum si cu parintii ori alte persoane aflate in intretinere.
Constituirea uzului si a abitatiei. Uzul si abitatia se constituie in temeiul unui act juridic sau prin alte moduri prevazute de lege .
Limitele dreptului de uz si abitatie. Dreptul de uz ori de abitatie nu poate fi cedat, iar bunul ce face obiectul acestor drepturi nu poate fi inchiriat sau, dupa caz, arendat.
Obligatia uzuarului si a titularului dreptului de abitatie. (1) Daca titularul dreptului de uz sau de abitatie este indreptatit sa perceapa toate fructele naturale si industriale produse de bun ori, dupa caz, sa ocupe intreaga locuinta, este dator sa plateasca toate cheltuielile de cultura si reparatiile de intretinere intocmai ca si uzufructuarul.
(2) Daca titularul dreptului de uz sau de abitatie nu este indreptatit sa perceapa decat o parte din fructe ori sa ocupe decat o parte din locuinta, va suporta cheltuielile de cultura sau de intretinere in proportie cu partea de care se foloseste.
Alte dispozitii aplicabile. Dispozitiile prezentului capitol se completeaza, in mod corespunzator, cu cele privitoare la uzufruct .

Comenteaza