Avocatul afacerii și familiei tale.

>>

Phone

0722 508 464

  • Dreptul de uz. Uzul este dreptul unei persoane dea folosi lucrul altuia si de a-i culege fructele naturale si industriale numai pentru nevoile proprii si ale familiei sale. Dreptul de abitatie. Titularul dreptului de abitatie are dreptul de a locui in locuinta nudului proprietar impreuna cu sotul si copiii sai, chiar daca nu a fost casatorit sau nu avea copii la data […]

  • Notiunea. Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane si de a culege fructele acestuia, intocmai ca proprietarul, insa cu indatorirea de a-i conserva substanta. Constituirea uzufructului. (1) Uzufructul se poate constitui prin act juridic, uzucapiune sau alte moduri prevazute de lege, dispozitiile in materie de carte funciara fiind aplicabile. (2) Uzufructul se poate […]

Gazduire Web SSDGazduire Web VPS SSD