Noile obligatii pentru administratorii de bloc

birouavocati.ro-timpul-de-munca si timpul-de-odihna

Codul muncii stabileste prin art.114 timpul de munca si timpul de odihna care trebuie respectat de catre toti angajatorii. Angajatorul nu este exonerat de obligatia de a plati orele suplimentare, in cazul in care se depaseste durata timpului de munca, stipulata de art. 114 alin. (2) Codul muncii. Depasirea duratei maxime legale a timpului de munca stipulate de art. 114 alin. (1) Codul muncii nu poate justifica solutia neplatii orelor suplimentare peste limita legala
(1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
(2) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana. (3) Pentru anumite activitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca respectiv, perioade de referinta mai mari de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni.
(4) Sub rezerva respectarii reglementarilor privind protectia sanatatii si securitatii in munca a salariatilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de munca pot prevedea derogari de la durata perioadei de referinta stabilite la alin. (3), dar pentru perioade de referinta care in niciun caz sa nu depaseasca 12 luni.
(5) La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. (2)-(4) nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca.
(6) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani.
In general , cele mai multe probleme apar tocmai din cauza nerespectarii in ceea ce priveste timpul de munca si timpul de odihna.
Avocatul nostru specializat va sta la dispozitie pentru a va acorda consultanta si reprezentare in Instanta pe probleme de dreptul muncii. Deasemena acordam consultanta si companiilor pentru a evita posibilele conflicte cu angajatii .

Comenteaza