Suspendarea temporara a activitatii este una dintre masurile luate de catre proprietarii firmelor in conditiile in care criza economica isi face simtita prezenta. Pana la o imbunatatire a mediului economic masura suspendarii activitatii este una menita sa salveze firmele care intampina dificultati in perioada de criza.

Pentru a inregistra suspendareatemporara a activitatii sunt necesare urmatoarele formalitati:

  • Cererea de inregistrare (original) ;
  • Declaratia-tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara la sediul social, la sediile secundare ori in afara acestora/desfasoara activitatile declarate o perioada de maxim 3 ani ;
  • Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporara a activitatii sau reluarea activitatii societatilor (original) ;
  • Certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii/suspendarea activitatii;
  • Imputernicire avocatiala;
  • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – detalii:
  • 45 lei – taxele de registru;
  • 27 lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014;
  • 72 lei pentru fiecare sediu autorizat pe baza declaratiei pe proprie raspundere (45 lei taxa de registru, la care se adauga 27 lei reprezentand un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014);

Solutionarea cererii revine in competenta directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal .

Redactarea actelor, acordarea de indrumari pentru completarea corecta a cererii de inregistrare pot fi efectuate, in cadrul biroului nostru de catre avocatul specializat in operatiuni la registrul Comertului.

 

Comenteaza