Cazurile de stingere a uzufructului

(1) Uzufructul se stinge pe cale principala prin:

a) moartea uzufructuarului ori, dupa caz, încetarea personalitatii juridice;

b) ajungerea la termen;

c) consolidare, atunci cand calitatea de uzufructuar si de nud proprietar se întrunesc în aceeasi persoana;

d) renuntarea la uzufruct;

e) neuzul timp de 10 de ani sau, dupa caz, timp de 2 ani în cazul uzufructului unei creante.

(2) Uzufructul se stinge prin decesul ori, dupa caz, încetarea existentei juridice a uzufructuarului chiar daca termenul nu s-a împlinit.

(3) În cazul imobilelor sunt aplicabile dispozitiile în materie de carte funciara.

Stingerea uzufructului în caz de abuz de folosinta

(1) Uzufructul poate înceta la cererea nudului proprietar atunci cand uzufructuarul abuzeaza de folosinta bunului, aduce stricaciuni acestuia ori îl lasa sa se degradeze.

(2) Creditorii uzufructuarului pot interveni în proces pentru conservarea drepturilor lor; ei se pot angaja sa repare stricaciunile si pot oferi garantii pentru viitor.

(3) Instanta poate dispune, dupa împrejurari, fie stingerea uzufructului, fie preluarea folosintei bunului de catre nudul proprietar, cu obligatia acestuia de a plati uzufructuarului o renta pe durata uzufructului. Cand bunul este imobil, pentru garantarea rentei, instanta poate dispune înscrierea unei ipoteci în cartea funciara.

Stingerea uzufructului în caz de pieire a bunului

(1) Uzufructul se stinge în cazul în care bunul a fost distrus în întregime dintr-un caz fortuit. Cand bunul a fost distrus în parte, uzufructul continua asupra partii ramase.

(2) În toate cazurile, uzufructul va continua asupra despagubirii platite de tert sau, dupa caz, asupra indemnizatiei de asigurare, daca aceasta nu este folosita pentru repararea bunului. Dispozitiile art. 712 se aplica în mod corespunzator.

 

 

Comenteaza