Schimbarea formei juridice a unei societati este reglementata de catre art. 205 din Legea nr. 31/1990, republicata. Fie ca va doriti ca un SRL sa-l transformati intr-un SA sau invers, gasiti pasii care trebuiesc urmati. Pentru a realiza schimbarea formei juridice se intocmeste un dosar cu urmatoarea documentatie:

 • Cererea de inregistrare (original) – formular;
 • Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau decizia asociatului unic original);
 • Actul constitutiv, corespunzator noii forme juridice de societate (original) ;
 • Certificatul de inregistrare (original) ;

Daca este cazul:

 • dovezile privind efectuarea varsamintelor noilor aporturi pentru majorarea capitalului social – detalii (copii );
 • Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:
 • persoana juridica nu desfasoara, la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani – original);
 • persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-original;
 • alte avize prealabile prevazute de legile speciale (copie) – detalii;
 • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – detalii:

250 lei – taxele de registru;

150 lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014;

72 lei pentru fiecare sediu autorizat pe baza declaratiei pe proprie raspundere (45 lei taxa de registru, la care se adauga 27 lei reprezentand un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014);

Solutionarea cererii revine in competenta directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate.

Redactarea actelor, acordarea de indrumari pentru completarea corecta a cererii de inregistrare privind schimbarea formei juridice poate fi efectuata, in cadrul biroului nostru de catre avocat.

Comenteaza