Notiune

birouavocati.ro-mostenireaPrin reprezentare succesorala, un mostenitor legal de un grad mai indepartat, numit reprezentant, urca, in virtutea legii, in drepturile ascendentului sau, numit reprezentat, pentru a culege partea din mostenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia daca nu ar fi fost nedemn fata de defunct sau decedat la data deschiderii mostenirii.

Domeniul de aplicare

(1) Pot veni la mostenire prin reprezentare succesorala numai descendentii copiilor defunctului si descendentii fratilor sau surorilor defunctului.

(2) In limitele prevzute la alin. (1) si daca sunt indeplinite conditiile prevzute la art. 967, reprezentarea opereaza in toate cazurile, fara a deosebi dupa cum reprezentantii sunt rude de acelasi grad ori de grade diferite in raport cu defunctul.

Conditii

(1) Poate fi reprezentat persoana lipsita de capacitatea de a mosteni, precum si nedemnul, chiar aflat in viata la data deschiderii mostenirii.

(2) Pentru a veni prin reprezentare succesorala la mostenirea defunctului, reprezentantul trebuie sa indeplineasca toate conditiile generale pentru a-l mosteni pe acesta.

(3) Reprezentarea opereaza chiar daca reprezentantul este nedemn fata de reprezentat sau a renuntat la mostenirea lasat de acesta ori a fost dezmostenit de el.

Efectul general al reprezentrii succesorale

(1) In cazurile in care opereaza reprezentarea succesoral, mostenirea se imparte pe tulpina.

(2) Prin tulpina se intelege:

– inauntrul clasei intai, descendentul de gradul intai care culege mostenirea sau este reprezentat la mostenire;

– inauntrul clasei a doua, colateralul privilegiat de gradul al doilea care culege mostenirea sau este reprezentat la mostenire.

(3) Daca aceeasi tulpina a produs mai multe ramuri, in cadrul fiecrei ramuri subdivizarea se face tot pe tulpina, partea cuvenit descendentilor de acelasi grad din aceeasi ramura imprtindu-se intre ei in mod egal.

Efectul particular al reprezentrii succesorale

(1) Copiii nedemnului conceputi inainte de deschiderea mostenirii de la care nedemnul a fost exclus vor raporta la mostenirea acestuia din urma bunurile pe care le-au mostenit prin reprezentarea nedemnului, daca vin la mostenirea lui in concurs cu alti copii ai sai, conceputi dupa deschiderea mostenirii de la care a fost inlturat nedemnul. Raportul se face numai in cazul si in masura in care valoarea bunurilor primite prin reprezentarea nedemnului a depasit valoarea pasivului succesoral pe care reprezentantul a trebuit sa il suporte ca urmare a reprezentarii.

(2) Raportul se face potrivit dispozitiilor prevazute in sectiunea a 2-a a cap. IV din titlul IV al prezentei carti.

 

Comenteaza