Prescriptia dreptului de a cere executarea silita nu se constatat din oficiu asa cum sunt tentati cei mai multi dintre debitori sa creada. Acesta trebuie constat de catre Instanta dupa ce se solicita acest lucru prin introducerea unei actiuni. Daca esti intr-o astfel de situatie iti recomandam sa iei de urgenta legatuta cu noi pentru a primi asistenta si ulterior reprezentarea noastra in fata Instantei.

In conformitate cu prevederile din Codul de procedura Civila prescriptia dreptului de a cere executarea silita impotriva unui debitor se face dupa in urmatoarele situatii:

Dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare, termenul de prescriptie este de 10 ani.

Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita.

Prin implinirea termenului de prescriptie orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie.

Cursul prescriptiei se suspenda:

a)in cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului material la actiune;

b)pe timpul cat suspendarea executarii silite este prevazuta de lege ori a fost stabilita de instanta sau de alt organ jurisdictional competent;

c)cat timp debitorul isi sustrage veniturile si bunurile de la urmarire;

d)in alte cazuri prevazute de lege.

Dupa incetarea suspendarii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare.

Prescriptia nu se suspenda pe timpul cat executarea silita este suspendata la cererea creditorului urmaritor.

Cursul prescriptiei se intrerupe:

a)pe data indeplinirii de catre debitor, inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii, in orice alt mod, a datoriei;

b)pe data depunerii cererii de executare, insotite de titlul executoriu, chiar daca a fost adresata unui organ de executare necompetent;

c)pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu, in conditiile art. 453 alin. (2);

d)pe data indeplinirii in cursul executarii silite a unui act de executare;

e)pe data depunerii cererii de reluare a executarii, in conditiile art. 3716 alin. (1);

f)in alte cazuri prevazute de lege.

Dupa intrerupere, incepe sa curga un nou termen de prescriptie.

Prescriptia nu este intrerupta daca cererea de executare a fost respinsa, anulata sau daca s-a perimat ori daca cel care a facut-o a renuntat la ea.

Dupa implinirea termenului de prescriptie, creditorul poate cere repunerea in acest termen, numai daca a fost impiedicat sa ceara executarea datorita unor motive temeinice.

Cererea de repunere in termen se introduce la instanta de executare competenta, in termen de 15 zile de la incetarea impiedicarii.

Comenteaza