Noile obligatii pentru administratorii de bloc

birouavocati.ro-noile-obligatii-pentru-administratorii-de-blocNoile obligatii pentru administratorii de bloc sunt cuprinse in recenta Lege nr.34 din 11 martie 2015 care completeaza legea 230/2007 cunoscuta sub denumirea de legea asociatiilor de proprietari. Acest act normativ stipuleaza clar ca administratorii de imobile au obligatia ca trimestrial sa informeze membrii asociatiei de proprietari cu privire la situatia financiara a acesteia. Concret informarea se face prin posta electronica, posta sau in scris. Aceasta informare trebuie sa cuprinda toate cheltuielile, veniturile, incasarile si platile facute de catre asociatie. Daca pana acum acest lucru se facea la cererea membrilor interesati in acest moment este obligatoriu a fi facuta si comunicata locatarilor. Aceste informari vor fi intocmite de administrator si avizate prin semnatura de catre presedinte si cenzor. In acest mod acestia isi vor asuma raspunderea pentru corectitudinea situatiilor comunicate.

Mai jos redam cadrul legislativ care reglementeaza aceasta  masura devenita obligatorie din 15 martie 2015.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

La articolul 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, cu modificările ulterioare, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
„g) informarea trimestrială, în scris sau prin poşta electronică, a proprietarilor, membrii asociaţiei de proprietari, cu privire la situaţia financiară cuprinzând toate elementele de cheltuieli, venituri, încasări şi plăţi aferente asociaţiei de proprietari, sub semnătura proprie şi contrasemnată de preşedintele şi de cenzorul asociaţiei de proprietari.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 11 martie 2015.
Nr. 34.

Speram  ca modificarile aduse la legea 230/2007 vor avea menirea sa mai atenueze din tensiunile create in cadrul asociatiilor de locatari si vesnicul conflict intre administratie si locatari sa inceteze  .

Pentru orice problema legata de asociatia de proprietari avocatul nostru specializat va sta la dispozitie cu solutii la problemele dumneavoastra.

Comenteaza