birouavocati.ro-legea-cadastruluiIn Monitorul oficial din 25.06.2015 a fost publicata Legea nr. 150/2015 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 menita sa conduca la implementarea Programului National de Cadastru si Carte Funciara.

Noutatea consta in faptul ca ”pana la data de 31 decembrie 2016, la nivelul fiecarei circumscriptii judecatoresti se va constitui si va functiona cel putin un birou de cadastru si publicitate imobiliara, denumit in continuare birou teritorial, sau, dupa caz, un birou de relatii cu publicul, ca unitati fara personalitate juridica, in subordinea oficiilor teritoriale. Modul de organizare si functionare, numarul, precum si arondarea acestora pe unitati administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale”.

Printre alte modificari aduse legii cadastrului  se regasesc si cele referitoare la costurile care trebuiesc achitate.  Astfel, ”plata onorariilor si tarifelor in vederea eliberarii, de catre notarii publici, a certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar si a certificatelor de mostenitor, certificate intocmite cu privire la imobile ce au facut obiectul inregistrarii sistematice, se face de catre Agentia Nationala, din veniturile proprii in aplicarea Programului national de cadastru si carte funciara, chiar si ulterior finalizarii inregistrarii sistematice”

Celelalte noutati cuprinse in lege le puteti descoperi parcuragand textul integral al Legii 150/2015.

Comenteaza