Infiintare-firma-birou-avocat-mihu-dumitru

Va prezentam etapele pentru infiintarea unei societati comerciale. Biroul nostru va ofera consultanta completa in vederea inmatricularii in registrul Comertului. Noi ne ocupam de pregatirea dosarului care se depune la Oficiul Registrului Comertului pentru infiintarea unei societati comerciale.

Iata care sunt pasii de parcurs:

 1. Rezervarea denumirii firmei si a marcii acesteia

Denumirea si marca alese pentru societate sunt rezervate la Oficiul Registrului Comertului.
2. Autentificarea actului constitutiv si specimenul de semnatura

Actul constitutiv al societatii (contractul de societate si statutul) trebuie intocmit si semnat in fata unui notar sau a unui avocat,, si va contine obligatoriu urmatoarele date:

 • Datele personale ale membrilor fondatori;
 •  Forma societatii comerciale ;
 • Denumirea societatii comerciale;
 • Date referitoare la sediul societatii comerciale;
 • Obiectul de activitate conform codului CAEN;
 • Date referitoare la partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
 • Valoarea capitalului social subscris si varsat;
 • Datele personale ale administratorilor;
 • Date referitoare la durata societatii;
 • Sedii secundare – sunt mentionate toate sediile la care societatea va desfasura activitate;
 • Durata societatii;
 • Modalitatea de desfiintare si procedura de faliment;
 • Specimenul de semnatura este obligatoriu pentru administrator;
 1. Depunerea capitalului social intr-un cont bancar;
 2. Solicitarea cazierului fiscal- necesara atat pentru asociatul unic, cat si pentru situatia in care exista mai multi asociati;
 3. Inregistrarea la Registrul Comertului;
 4. Obtinerea autorizatiilor de functionare;
 5. Obtinerea stampilei- necesara deschiderii contului bancar;
 6. Deschiderea contului final;
 7. Inmatricularea societatii

Se realizeaza in termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutivde catre administrator ori un imputernicit in Registrul Comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea nou infiintata.

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

 1. a) actul constitutiv al societatii;
 2. b) dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv;
 3. c) dovada sediului declarat si a disponibilitatii firmei;
 4. d) actele privind proprietatea asupra aporturilor in natura, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
 5. e) actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati;
 6. f) declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a administratorilor si a cenzorilor, ca indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege.

Toate avizele sau actele de autorizare, eliberate de catre autoritatile publice, in functie de obiectul de activitate al unei societati, vor fi solicitate de catre oficiul registrului comertului, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, iar autoritatile competente vor trebui sa emita avizele sau actele de autorizare in termen de 15 zile.

Societatea comerciala este persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului.

Comenteaza