Noile obligatii pentru administratorii de bloc

birouavocati.ro-casatoria_si_familia

Familia este grupul cel mai important dintre grupurile sociale deoarece ea influenteaza si modeleaza persoana. Incercand o definitie in sens mai restrans putem concluziona ca familie inseamna grupul format dintr-un cuplu casatorit si copii acestora. Codul civil reglementeaza familia si casatoria. Mai jos mentionam conditiile in care se intemeiaza familia si casatoria. Despre familie codul civil are prevederi in art 258.
(1) Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora, precum si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea si educarea copiilor lor.
(2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului.
(3) Statul este obligat sa sprijine, prin masuri economice si sociale, incheierea casatoriei, precum si dezvoltarea si consolidarea familiei.
(4) In sensul prezentului cod, prin soti se intelege barbatul si femeia uniti prin casatorie.
Despre casatorie si conditiile in care se poate incheia avem reglementari in cadrul art 259 din Codul Civil, respectiv:
(1) Casatoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata in conditiile legii.
(2) Barbatul si femeia au dreptul de a se casatori in scopul de a intemeia o familie.
(3) Celebrarea religioasa a casatoriei poate fi facuta numai dupa incheierea casatoriei civile.
(4) Conditiile de incheiere si cauzele de nulitate ale casatoriei se stabilesc prin prezentul cod.
(5) Casatoria inceteaza prin decesul sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti.
(6) Casatoria poate fi desfacuta prin divort, in conditiile legii.
Varsta la care se poate incheia casatoria este expres reglementata in art.272 si prevede urmatoarele:
(1) Casatoria se poate incheia daca viitorii soti au implinit varsta de 18 ani.
(2) Pentru motive temeinice, minorul care a implinit varsta de 16 ani se poate casatori in temeiul unui aviz medical, cu incuviintarea parintilor sai sau, dupa caz, a tutorelui si cu autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie minorul isi are domiciliul. In cazul in care unul dintre parinti refuza sa incuviinteze casatoria, instanta de tutela hotaraste si asupra acestei divergente, avand in vedere interesul superior al copilului.
(3) Daca unul dintre parinti este decedat sau se afla in imposibilitate de a-si manifesta vointa, incuviintarea celuilalt parinte este suficienta.
(4) De asemenea, in conditiile art. 398, este suficienta incuviintarea parintelui care exercita autoritatea parinteasca.
(5) Daca nu exista nici parinti, nici tutore care sa poata incuviinta casatoria, este necesara incuviintarea persoanei sau a autoritatii care a fost abilitata sa exercite drepturile parintesti.

Pentru orice informatie in ceea ce priveste familia si casatoria va rugam sa va adresati unui avocat specializat pe dreptul familiei care va poate asista si indruma in vederea gasirii celei mai bune solutii pentru dumneavoastra.

Comenteaza