Noile obligatii pentru administratorii de bloc

durata preavizului

Recursurile in interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta, pe problema duratei preavizului in favoarea angajatului au fost admise de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei(ICCJ), in acest sens fiind emisa Decizia nr. 8/2014
Aici gasiti: RECURSUL IN INTERESUL LEGII FORMULAT DE PARCHETUL GENERAL
Fata de recursul inaintat cu privire la durata preavizului in favoarea angajatului, in decizia ICCJ a Romaniei se precizeaza:
„In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 78 din Codul muncii cu referire la art. 75 alin. 1 din acelasi Cod, neacordarea preavizului cu durata minima prevazuta de art. 75 alin. 1 din Codul Muncii republicat, respectiv cu durata cuprinsa in contractele colective sau individuale de munca, daca aceasta este mai favorabila angajatului, atrage nulitatea absoluta a masurii de concediere si a deciziei de concediere.
In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 76 lit. B din Codul Muncii raportat la dispozitiile art. 78 din acelasi Cod, lipsa, din cuprinsul deciziei de concediere, a mentiunii privind durata preavizului acordat salariatului nu este sanctionata cu nulitatea deciziei si a masurii concedierii, atunci cand angajatorul face dovada ca i-a acordat salariatului preavizul cu durata minima prevazuta de art. 75 alin. 1 din Codul muncii sau cu durata prevazuta in contractele colective sau individuale de munca, in ipoteza in care aceasta este mai favorabila angajatului”,
Masura inaintarii recursului este motivata de faptul ca Instantele promoveaza solutii diferite in dosare avand ca obiect aceeasi speta.
Codul Muncii prevede referitor la durata preavizului ca:
Art. 75. [preavizul de concediere]
(1) Persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. d), care se afla in perioada de proba.
(3) In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator, cu exceptia cazului prevazut la art. 51 alin. (2).

Art. 76. [continutul deciziei de concediere]
Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa contina in mod obligatoriu:
a) motivele care determina concedierea;
b) durata preavizului;
c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai in cazul concedierilor colective;
d) lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, in conditiile art. 64.
Solutii juridice la probleme pe legislatia muncii aflati contactand avocatul nostru specializat pe Dreptul Muncii care va ofera consultanta si reprezentare in Instanta

Comenteaza