birouavocati-sedii-secundareConform art. 43 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare orice societate comerciala poate infiinta  sedii secundare (puncte de lucru, agentii sau reprezentante ) care nu au statut de sucursale.

Pentru a inregistra in Registrul Comertului sedii secundare se depune documentatia care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

  • Cererea de inregistrare (original) ;
  • Declaratia – tip pe propria raspundere, in original, semnata de asociati sau administratori/membrii ai directoratului, din care sa rezulte, dupa caz, ca:

-persoana juridica nu desfasoara la sediul secundar activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani ;

-persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip ;

  • Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau decizia asociatului unic/Consiliului de administratie/ directoratului, in cazul in care este abilitat in acest sens (original) ;

La infiintarea de sedii secundare, dovezile privind sediile secundare – detalii, (copie) ;

La desfiintare de sedii secundare, certificatul constatator  de autorizare a activitatii;

Daca este cazul:

  • avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
  • avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie);
  • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);

Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – detalii:

45 lei – taxele de registru;

27 lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014, pentru fiecare sediu secundar,

sau

72 lei pentru fiecare sediu autorizat pe baza declaratiei pe proprie raspundere (45 lei taxa de registru, la care se adauga 27 lei reprezentand un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014);

tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Solutionarea cererii revine in competenta directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot cere administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate.

Redactarea actelor, obtinerea autentificarii sau,  acordarea de indrumari pentru completarea corecta a cererii de inregistrare si pregatirea dosarului pot fi efectuate, in cadrul biroului nostru de catre avocat.

 

 

Comenteaza