Operatiuni prealabile efectuate de catre biroul nostru pentru infiintarea PFA. 

 • Cererea de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma (original), completata cu 3 denumiri, in ordinea preferintelor – formular;*
 • Dovada privind plata taxei de registru:

45 lei – taxa de registru;

27 lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014.

*Firma unui profesionist, PFA, se compune din numele acestuia scris in intregime sau din numele si initiala prenumelui acestuia, la care se adauga sintagma „persoana fizica autorizata” sau PFA.

Inregistrarea in Registrul Comertului ca PFA se face dupa pregatirea dosarului de catre avocatul specializat din cadrul biroului.

 • Cererea de inregistrare, original – formular;
 • Anexa 1 privind inregistrarea fiscala – formular;
 • Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste ca nu desfasoara activitate la sediul profesional, sedii secundare sau in afara acestora (model 1) sau care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii (model 2);
 • Cartea de identitate sau pasaportul titularului PFA (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
 • Documentele care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizata) – detalii;
 • Specimenul de semnatura al PFA (original) ;

Daca este cazul:

 • avizul asociatiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip – original);
 • precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate intelege sa afecteze folosinta spatiului in vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaratie, etc.);
 • declaratia privind desfasurarea activitatii de catre sot/sotie – formular;
 • documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectatiune (declaratie pe proprie raspundere);
 • documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf) si/sau
 • documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate olograf) – detalii;
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – detalii:
 • 90 lei – taxa de registru;
 • 54 lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014;
 • 20 lei /persoana cazier fiscal.

Solutionarea cererii revine in competenta directorului Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunal care poate dispune prin rezolutie motivata administrarea si a altor acte.

Sursa:http://www.onrc.ro/

 

Comenteaza