Noile obligatii pentru administratorii de bloc

birouavocati.ro-contractul-individual-de-munca

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.
Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.
Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata, pe cale de exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in conditiile expres prevazute de lege.
Din punct de vedere legal,persoana fizica dobandeste capacitate de munca la implinirea varstei de 16 ani.
Persoana fizica poate incheia un contract de munca in calitate de salariat si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala.
Incadrarea in munca a persoanelor sub varsta de 15 ani este interzisa.
Incadrarea in munca a persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca este interzisa.
Incadrarea in munca in locuri de munca grele, vatamatoare sau periculoase se poate face dupa implinirea varstei de 18 ani; aceste locuri de munca se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului.
Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.
Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.
Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca.
In afara clauzelor esentiale prevazute intre parti pot fi negociate si cuprinse in contractul individual de munca si alte clauze specifice.
Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea sa fie limitativa:
a) clauza cu privire la formarea profesionala;
b) clauza de neconcurenta;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidentialitate.
Clauzele specifice sunt facultative, adica lasate la aprecierea partilor contractului.
Elementele esentiale ale contractului individual de munca sunt: prestarea muncii, salariul si subordonarea salariatului fata de angajator.
Avocatul nostru specializat va sta la dispozitie pentru a va acorda consultanta si reprezentare in Instanta pe probleme de dreptul muncii. Deasemena acordam consultanta si companiilor pentru a evita posibilele conflicte cu angajatii .

Comenteaza