Noile obligatii pentru administratorii de bloc

birouavocati.roconstituirea-unei-asociatii-de-proprietari Asociatia de Proprietari este forma juridica de organizare si de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor unui condominium, recunoscuta de lege.Pentru constituirea unei asociatii de proprietari aveti nevoie sa parcurgeti etapele descries mai jos. In acest sens recomandam serviciile unui avocat specializat care va redacta si pregati documentatia pentru a fi depusa la Judecatoria teritoriala si obtine hotararea de infiintare a asociatiei de proprietari.

Asadar documentele necesare sunt:
– cerere catre Judecatorie, motivata in fapt si in drept;
– dovada achitarii taxei judiciare de timbru in suma de 100 lei
– dovada disponibilitatii denumirii, valabila, emisa de catre Serviciul Comunicare si Relatii Publice din cadrul Ministerului Justitiei;
– actul constitutiv si statutul asociatiei;
– dovada patrimoniului initial al asociatiei – cel putin un salariu minim brut pe economie, facuta printr-un extras de cont;
– dovada sediului asociatiei printr-un contract de comodat sau inchiriere si extras de carte funciara valabil ;
– certificatele de cazier fiscal ale membrilor fondatori;
– copie dupa cartea de identitate al fiecarui membru fondator si al cenzorului.
Actul constitutiv si statutul asociatiei se depun in cate trei exemplare originale, autentificate de notar sau atestate de catre un avocat si o copie conforma cu originalul.
Celelalte acte se depun in cate un exemplar original si doua copii conforme cu originalul.

Actul constitutiv va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a) datele de identificare a asociatilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
b) exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;
c) denumirea asociatiei;
d) sediul asociatiei;
e) durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimonial initial al asociatiei: activul patrimonial, in valoare de cel putin salariul minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie.
g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
h) persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
i) semnaturile membrilor asociati.

Statutul va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a) elementele prevazute la actul constitutiv, cu exceptia celor precizate la lit.g) si h);
b) precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
d) drepturile si obligatiile asociatilor;
e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
g) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60 din O.G. nr. 26/2000 modificata.
Activitatea asociatiilor, persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial, este reglementata de Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, modificata si completata.
In cazul in care aveti de rezolvat o astfel de problema puteti contacta avocatul specializat care va prelua cazul dumneavoastra . Opinia juridica o veti obtine in cel mai scurt timp posibil asa incat sa va evaluati corect sansele de reusita.

Comenteaza