Noile obligatii pentru administratorii de bloc

Baza legala pentru ajutorul public judiciar o constituie OUG 51/2008 promovata in baza obligatiei de catre statul roman a transpunerii Directivei Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE privind imbunatatirea accesului la justitie.

Birouavocati.ro-ajutorul-oublic-judiciarAjutorul public judiciar se poate acorda in urmatoarele forme:

a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentarii, asistentei juridice si, dupa caz, a apararii, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim in justitie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumita in continuare asistenta prin avocat;

b) plata expertului, traducatorului sau interpretului folosit in cursul procesului, cu incuviintarea instantei sau a autoritatii cu atributii jurisdictionale, daca aceasta plata incumba, potrivit legii, celui ce solicita ajutorul public judiciar;

c) plata onorariului executorului judecatoresc;

d) scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de la plata taxelor judiciare prevazute de lege, inclusiv a celor datorate in faza de executare silita.

Beneficiaza de ajutorul public judiciar in formele mentionate anterior persoanele al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii:

(1) Se situeaza sub nivelul de 300 lei. In acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avanseaza in intregime de catre stat.

(2) Daca venitul mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avanseaza de catre stat in proporie de 50%.

(3) Ajutorul public judiciar se poate acorda si in alte situatii, proportional cu nevoile solicitantului, in cazul in care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natura sa ii limiteze accesul efectiv la justitie, inclusiv din cauza diferentelor de cost al vietii dintre statul membru in care acesta isi are domiciliul sau resedinta obisnuita si cel din Romania.

La stabilirea venitului se iau in calcul orice venituri periodice, precum salarii, indemnizatii, onorarii, rente, chirii, profit din activitati comerciale sau dintr-o activitate independenta si altele asemenea, precum si sumele datorate in mod periodic, cum ar fi chiriile si obligatiile de intretinere.

(1 ) Cererea de acordare a ajutorului public judiciar se adreseaza instantei competente pentru solutionarea cauzei in care se solicita ajutorul; in cazul ajutorului public judiciar solicitat pentru punerea in executare a unei hotarari, cererea este de competenta instantei de executare.

(2) In cazul in care instanta competenta nu se poate stabili potrivit alin. (1), competenta este judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta solicitantul.

(3) Daca ajutorul public judiciar este solicitat intr-un proces in curs, cererea sau, dupa caz, cererile de acordare a ajutorului public judiciar se solutioneaza, daca legea nu prevede altfel, de completul investit cu solutionarea cererii principale.

Cererea va fi insotita si de o declaratie pe propria raspundere a solicitantului in sensul de a preciza daca in cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, in ce forma, pentru ce cauza, precum si cuantumul acestui ajutor.

Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar este scutita de taxa de timbru.

Avocatul nostru va sta la dispozitie pentru formularea cereriiprivind ajutorul public judiciar

Comenteaza